چگونه LEDها راه را برای نگاه ما به ظاهر شهرها تغییر خواهند داد؟
“اد ابراهیمیان” (Ed Ebrahimian) دوست دارد تا در پروازهای شب، به هنگام بازگشت به خانهاش در لسآنجلس از پنجره هواپیما به شهر خیره شود. اما چرا؟ پنج سال پیش یک پتوی نارنجی روشن از نور چراغها شهرها را میپوشاند و از بالا فضا را رنگی و لکدار نشان میداد. اما امروزه کلانشهری از نورهای هیجانانگیز و تابان، با دهها هزار چراغ ریز نقرهای خوشرنگ است. شبکه طرحها روشنتر و آسمان تیرهتر است؛ مبارزه بین روشنی و تاریکی!
اد ابراهیمیان میگوید “حالا چراغها مانند شمع به نظر میآیند و اصلا هم برای چشم مزاحمت و آزاری ندارند. درخشش نور در تاریکی آسمان شب، شگفتانگیزترین چیزی است که من تا به حال در زندگیام دیدهام.” او دلیل خوبی برای این علاقه خود دارد. ابراهیمیان به عنوان مدیر دفتر “روشنایی خیابان لسآنجلس” (L.A.’s Bureau of Street Lighting)، بر یکی از بزرگترین پروژههای بازنوری در جهان نظارت دارد، و 57 میلیون دلار برای مقاوم سازی 215000 چراغ در بیش از 400 سبک متفاوت در سطح شهر صرف کرده است. این پول پس از پنج سال تنها خرج 155000 لامپ برای خیابانها شده است؛ و برای جایگزینی 60000 لامپ باقی مانده، که بسیاری از آنها تزئینیترینها هستند، 50 میلیون دلار دیگر هزینه خواهد شد.
شهرها و مشاغل در همه جا به دلایل تجاری و ایمنی نور بیشتری میخواهند، اما در دهه ما، با از بین بردن تاریکی و با توجه به بودجه برق و نابودی حیات وحش، دید ما از ستارهها، که برای هزاران سال الهام بخش دانشمندان، شاعران و کاشفان بوده است را به طور کامل از بین برده است.
این فن آوری در مرکز انتقال LED یا دیود ساطع نور است و LEDها یک استراحت کوچک در تاریخ روشنسازی میباشند. این روشناییها به عنوان جسمی نیمه هادی به حالت جامد، بیشتر شبیه به پردازنده در گوشیهای هوشمند شما عمل میکنند تا لامپ بالای سر. لسآنجلس، نیویورک، شیکاگو، شانگهای، کپنهاگ و تعداد دیگری از شهرهای سراسر جهان در حال تلاش برای گسترش LEDها به منظور حل بیشتر مشکلات (اگرچه نه همه آنها) ایجاد شده توسط لامپهای سنتی ناکارآمد می باشند.