سال 88 ، برنامه ماه عسل - مهمون برنامه : مرتضى مهرزاد ، جوونى كه در حال

حاضر دومتر و چهل و هفت سانتى متر قد داره و اگه مشكل جسمیش برطرف نشه

تو آینده دچار عوارض بدترى میشه ، مرتضى تو این برنامه گفت 3 تا آرزو داره ، یكى

اینكه سلامتیشو به دس بیاره ، دو اینكه كامپیوتر و خونه داشته باشه ، آخریشم

اینكه على كریمیو از نزدیك ببینه و صبت كنه باهاش ، چند ساعت بعد برنامه

على آقا با یه لپ تاپى كه خریده بود تو یكى از رستوراناى جردن به دیدن مرتضى

رفت و باهاش شام خورد ، چن ماه بعدم مرتضى واسه مداوا با خرج جادوگر رفت آلمان