انجمن تفریحی قاطی
به گزارش وبگردي به نقل از باشگاه خبرنگاران: هرچند که تعاريف مختلفي از شخصيت ارائه شده و از نظر روانشناسي مي توان شخصيت افراد را از طريق آزمونها، پرسشنامه ها و طرق ديگر سنجيد، اما گاه افراد را مي توان از رفتار ظاهري و يا حتي از سلايقشان از يکديگر تميز داد که از جمله آنها رنگ مورد علاقه و يا انتخاب يک نوع پوشش و ... است.
يکي از اين موراد به نوعي به سليقه افراد نيز بر مي گردد، اين است که افراد از کدام انگشت جهت پوشاندن انگشتر استفاده مي کنند.
_ انگشت شست: شما مجذوب کارهاي مدرن و مد روز بوده و از مورد توجه قرار گرفتن لذت برده و علاقمند به تفريح هستيد، از زندگي لذت مي بريد و هميشه آماده هستيد تا با چيزهاي جديد روبرو شويد.
انگشت اشاره: شما داراي اعتماد به نفس و مسئوليت پذير هستيد، رهبري و هدايت را دوست داريد و در ظاهر بسيار جدي و خشن اما در باطن ملايم و حساس هستيد.
_ انگشت وسط: بيشتر افرادي که در اين گروه قرار دارند، از رشد و بالندگي سرباز مي زنند و بيشتر خودمحورند و با اين وجود هميشه و به خصوص نسبت به خانواده و دوستانشان بي ريا هستند.
_ انگشت انگشتري: شما فردي حساس و رمانتيک و عميقا اميدوار به يافتن عشقي گرمابخش و ابدي هستيد.
_ انگشت کوچک: شما فردي مهربان و متواضع و علاقمند به توجه به جزئيات بوده و به هيچ وجه کوچکترين اشتباه در کارها برايتان قابل تحمل نيست و بيش از حد خود را به کار مشغول مي کنيد.
_ در چند انگشت: آن عده از افراد که در دو انگشت و يا بيشتر انگشتر دارند، اعتماد به نفس ندارند و هميشه مراقب هستند تا عشق واقعي شان را بيابند، عاشق تجملات بوده اما آن را جايگزين ناقابلي براي دوستان و عاشق خود مي دانند.
_ انگشتر به دست نمي کنيد: شما خواستار زندگي ساده و بدون تجملات هستيد، افرادي که در اين گروه قرار مي گيرند، بي ريا، قابل اطمينان، آرام، باهوش و سخت کوش و خواستار زندگي ساده و بدون تجملات بوده و هميشه دوستدار آموختن چيزهاي تازه اند، اما به دليل احساس خجالتي که دارند، از جمع دوري کرده و تا جايي که بتوانند از مشاجره پرهيز مي کنند.
گفتني است؛ هرچند که ظاهر مي تواند به عنوان وسيله اي جهت تشخيص شخصيت افراد مورد توجه قرار گيرد، اما بايد توجه داشت که نوع پوشش و ظاهر افراد در مواقعي صرفا به دليل سليقه و علاقه مندي فرد به آن نبوده و گاه به دليل الگوبرداري و يا تبعيت از مد است.
لذا ظاهر افراد و موارد ذکر شده در اين گزارش را به عنوان امري مطلق جهت شناسائي شخصيت افراد در نظر نگيريم و در صورتي که واقعا درصدد شناسايي شخصيت خود و يا فردي هستيم، مراجعه به يک روانشناس و استفاده از آزمونهاي روانشناختي به عنوان موثرترين امر در اين راستا تلقي مي شود.