انجمن تفریحی قاطی

آزربایجـــان قیـــــزیام
دختر آزربایجانم
گویلریـــــن اولدوزیام
ستاره درخشان آسمان ها
اولکمه قوربـــــان اولوم
فدای وطنم (آزربایجان) شوم
توپراقینین دوزیــــــام
اصالت خاک وطن از من است
آزربایجـــان قیزی یام
دختر آزربایجانم
شیرین دیللی ،
شیرین زبان،زیبا ،
، صداقت لی
مملو از محبت و صداقت
وفالی باخیشلاری
نگاهم از جنس وفا
ناز ائدیشی شفالی گؤزل اوزلو آزربایجـــان قیزی یام
نازم نعمتی است از جنس شفا،دختر زیبا چهره آزربایجانم
دنیزلرین عشوه سی یم ، نازی یام
منم جلوه عشوه و ناز دریاها