اکثریت جوانهای ایرانی ترجیح می دهند اخبار ورزشی را دنبال کنند تا در پی تحولات سیاسی کشورشان باشند.
بیشتر ترجیح می دهند مفسر و تحلیل گر فوتبالی باشند تا اینکه سر از مسائلی که در کشورشان اتفاق می افتد در بیاورند.
آیا این مردم لایق وضعیت و زندگی بهتری در کشورشان هستند ؟

-----------------------------------------------------------------
بیسواد سیاسی
بدترین بیسواد، بیسواد سیاسی است
وی کور و کر است، درک سیاسی ندارد و نمی*داند که هزینه*های زندگی از قبیل قیمت نان، مسکن، دارو و درمان همگی وابسته به تصمیمات سیاسی هستند.
او حتی به جهالت سیاسی خود افتخار کرده، سینه جلو می*اندازد و میگوید که…: “از سیاست بیزار است”.
چنین آدم سبک*مغزی نمی*فهمد که بی*توجهی به سیاست است که زنــان فــاحــشه و کــودکان خــیابانــی می*سازد، قتــل و غــارت را زیاد می*کند و از همه بدتر بر فساد صاحبان قدرت می*افزاید…

برتولت برشت