پرداخت 8 هزار میلیارد یارانه از جیب دیگران

پرداخت 8 هزار میلیارد یارانه از جیب دیگران روزنامه آرمان نوشت:
طبق گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از عملکرد اقتصادی این وزارتخانه در دوران فعالیت دولت دهم منتشر کرده، دولت دهم در پرداخت یارانه*های نقدی از منابعی غیر از منابع حاصل از اصلاح حامل*های انرژی استفاده کرده است.

بر این اساس، از ابتدای دی*ماه سال 89 تا اردیبهشت*ماه سال 92 مبلغی بیش از 99 هزار میلیارد تومان به خانوارها پرداخت شده است. از این مبلغ 91 هزار میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت*ها و ردیف*های بودجه*ای پیش*بینی شده در مجلس و مابقی از محل تنخواه اخذ شده از بانک مرکزی در ابتدای اجرای قانون و علی*الحساب دریافتی از خزانه در پایان سال 90 تامین شده است.
همچنین معادل مبلغ 23 هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی در قالب ماده 8 قانون (کمک به تولید) عمدتا به صورت سهمیه حمایتی حامل*های انرژی اختصاص یافته است.همچنین طبق این گزارش که تسنیم منتشر کرده در مجموع اجرای قانون هدفمند*سازی یارانه*ها تنها معادل 5هزار میلیارد تومان به پایه پولی کشور اضافه شده که این مقدار نیز در حال حاضر از محل مطالبات سازمان به طور کامل قابل تسویه است.در این گزارش در مورد طرح هدفمندسازی یارانه*ها اشاره شده است: این قانون 4 هدف عمده را در اقتصاد کشور دنبال می*کرد که مدیریت مصرف انرژی، توزیع عادلانه پرداخت یارانه*ها، حذف انحصار دولت در تولید و توزیع انرژی و نهایتا مدیریت سایر آثار و پیامدهای منفی نظام فعلی یارانه*ها از جمله آنها بود.بررسی روند مصرف حامل*های انرژی، آب و گندم طی دوره 15 ماهه پس از اجرای این قانون (پایان سال 90) نشانگر 9/7 میلیارد دلار صرفه*جویی و 5/17 میلیارد دلار صرفه*جویی با احتساب نرخ رشد مصرف دهه 80 بوده است.یکی از مهم*ترین دلایل تحقق این صرفه*جویی، تعیین دقیق و کارشناسی شیب افزایش قیمت حامل*های انرژی در آن دوره بود، به گونه*ای که در تمام مدت زمان اجرای گام اول نیازی به هیچ*گونه تغییری در قیمت حامل*ها حاصل نشد./آرمان